Materiaal van de gemeente lenen voor evenementen blijft mogelijk

23 december 2020
hek wegafsluiting
Ook volgend jaar is het mogelijk om materialen voor evenementen te lenen van de gemeente Westerwolde. Het gaat om (verkeers)borden, strem- en dranghekken, modderborden, containers en het gebruiken van een aggregaat. Vanaf 1 januari 2021 vraagt de gemeente hier een kleine vergoeding voor. Dit geldt ook voor het brengen of laten maken van evenementenbebording. Het lenen van pionnen, verkeersregelaarshesjes, lichtkegels en het gebruik van afzetlint blijf gratis.

Gemeentelijk materiaal lenen tegen betaling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde hebben het ‘Uitleenbeleid Materialen voor evenementen’ vastgesteld. Hierin staan afspraken over het uitlenen van materialen. De gemeente wil graag eigen materiaal aan blijven bieden voor evenementen in Westerwolde. De kleine vergoeding wordt gebruikt voor het vervangen van versleten of beschadigd materiaal.

Inschakelen extern verhuurbedrijf

Commerciële evenementenorganisaties moeten vanaf 1 januari 2021 hun eigen materialen regelen via een extern verhuurbedrijf. Dat staat in de Wet Markt en Overheid. Dat blijft voor niet-commerciële evenementenorganisaties natuurlijk ook mogelijk. De materialen moeten dan wel voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen in de gemeentelijke evenementenvergunning.

Materiaal aanvragen

Het aanvragen van materialen kan op de gemeentewerf in Vriescheloo via een aanvraagformulier. Omdat de gemeente de materialen zelf ook gebruikt, is het verstandig om materiaal ruim op tijd aan te vragen. Betalen kan door te pinnen op de gemeentewerf in Vriescheloo en/of het gemeentehuis in Sellingen. Een overzicht van de prijzen ligt op de gemeentewerf en staat op  westerwolde.nl/evenementen.