Leerlingen groep 7 & 8 vormen tijdelijke gemeenteraad Westerwolde

20 november 2019
Kinderen in de kinderraad met de burgemeester
Woensdag 20 november speelden leerlingen van groep 7 & 8 een raadsvergadering na in Sellingen. Op de agenda stond het doneren van € 1.500 aan één of meerdere goede doelen. De gemeente stelt dit bedrag voor deze speciale Kinderraad beschikbaar. Tijdens de vergadering bogen vertegenwoordigers van alle basisscholen in Westerwolde zich over het voorstel van het college om dit bedrag te doneren aan Stichting De Noordzee. Wethouder Wietze Potze heeft namens het college aangegeven ook open te staan voor een alternatief voorstel vanuit de Kinderraad.

Goede voorbereiding is het halve werk

Alle scholen hebben zich in aanloop naar de Kinderraadsvergadering voorbereid aan de hand van een lesbrief. In de lesbrief stond informatie over de gemeente en over het bestuur in de gemeente. Daarnaast hebben de leerlingen via de griffier informatie ontvangen over de procedures die gebruikelijk zijn tijdens raadsvergaderingen. Tijdens de vergadering werden alle leerlingen officieel beëdigd tot jeugdraadslid door burgemeester Jaap Velema.

Praktische kennismaking met werkwijze college & raad

Met deze kinderraadsvergadering wilde de gemeente Westerwolde de leerlingen in de bovenbouw van het basisonderwijs op een hele praktische wijze kennis laten maken met het werk en de werkwijze van college en raad. Ook wil de gemeente de scholen de mogelijkheid geven om eenmalig een (lokaal) goed doel te ondersteunen.