Kosten voor afval

In 2021 betaalt elk huishouden in Westerwolde 1 bedrag voor de afvalinzameling met containers: de afvalstoffenheffing van € 295. Dit bedrag stond op uw belastingaanslag van februari 2021. U betaalt dit jaar dus nog niet per leging. Ook al heeft u nieuwe containers met chip.

Wanneer betaal ik per leging?

Waarschijnlijk vanaf 2022. De gemeenteraad besluit in december over de afvaltarieven van 2022. Dan wordt besloten hoeveel u per leging van uw grijze en groene container betaalt en hoe hoog de afvalstoffenheffing wordt.  Zodra dit bekend is, vindt u de informatie op onze website.

Andere tarieven

Er zijn meer afvalzaken waar u voor moet betalen. Ook deze bedragen worden elk jaar vastgesteld door de gemeenteraad.