Koopstromenonderzoek

Het voorzieningenniveau in de gemeente Westerwolde wordt voor een groot deel bepaald door het winkelkaanbod. Met het koopstromenonderzoek krijgt u inzicht in de detailhandel in onze dorpen. Daarnaast is er aandacht voor kwalitatieve aspecten van het winkelaanbod.

Ook zijn in het onderzoek de koopstromen in kaart gebracht tussen de verschillende dorpen en is er een nulmeting gedaan om de ontwikkeling van detailhandel in beeld te brengen.

Onderzoeken