Klimaatverandering centraal in Groningse en Noord-Drentse samenwerking

28 oktober 2019
Wateroverlast in de straat
Donderdag 31 oktober ondertekenen waterschappen, waterbedrijven en gemeenten uit Groningen en het noorden van Drenthe de verlenging van de overeenkomst ‘Ons water centraal’. Doel van deze samenwerking is om te kunnen besparen op de kosten voor drinkwater, riolering en afvalwaterzuivering. Daarnaast is het uitwisselen van kennis en ervaring erg belangrijk. De samenwerking wordt nu met 5 jaar verlengd en uitgebreid met het thema ‘klimaatverandering’, zodat ook op gebied van innovatie stappen kunnen worden gezet.

Klimaatverandering wordt een actueel thema binnen de samenwerking ‘Ons water centraal’. De laatste jaren zijn er drogere en hetere periodes of juist korte hevige regenbuien. Dit heeft gevolgen voor het oppervlaktewater en het riool. Onderwerpen waar de gemeente Westerwolde met de andere overheidsinstanties over na wil denken zijn onder andere: het berekenen van de hoeveelheid regenwater die het riool aankan om wateroverlast te voorkomen, de mogelijkheid om warmte uit rioolwater te gebruiken en het promoten van het vak waterspecialist in het onderwijs.

Resultaten tot nu toe

De partners werken sinds 2011 al samen in ‘Ons water centraal’. Dit heeft veel opgeleverd. Eén van de resultaten is de ontwikkeling van een systeem waarop het hele watersysteem zichtbaar is. Ook is een regionaal monitoringssysteem ontwikkeld en is er een educatieproject voor basisscholen opgezet.