Kandidaatstelling

Op 31 januari tussen 09.00 uur en 17.00 uur moet u de kandidatenlijst van uw partij inleveren. Hiervoor maakt u een afspraak met ons.

Hoe werkt het? 

 • U maakt de kandidatenlijst en documenten die u nodig heeft aan via de website van de Kiesraad
 • Laat van te voren de kandidatenlijst en de documenten door ons controleren. Zo weet u zeker dat alles in orde is als u het komt inleveren. Vanaf 17 januari maakt u hiervoor een afspraak via 0599-320220 of gemeente@westerwolde.nl
 • Op 31 januari tussen 09.00 en 17.00 uur levert u de kandidatenlijst in bij Burgerzaken. Dit doet samen met de documenten

Documenten inleveren

De persoon die de documenten inlevert moet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen 2022. En is kiesgerechtigde inwoner van de gemeente Westerwolde. U levert de volgende documenten in: 

 • Het kandidaatstellingsformulier (model H1)
 • De instemmingsverklaring van iedere kandidaat (model H9)
 • Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding boven de kandidatenlijst (model H3-1)
 • Kopie identiteitsbewijs van iedere kandidaat
 • Kopie identiteitsbewijs van de persoon die de stukken inlevert 

Wanneer van toepassing moeten ook worden ingeleverd 

 • 20 ondersteuningsverklaringen (model H4). Dit is alleen nodig bij nieuwe politieke partijen
 • Betalingsbewijs waarborgsom kandidaatstelling. Deze ontvangt u van de gemeente na betaling
 • Machtiging tot het plaatsen van de aanduiding gevormd door samenvoeging (Model H 302). Dit is alleen nodig wanneer meerdere partijen zich samenvoegen
 • Vestigingsverklaringen van kandidaten die niet in de gemeente Westerwolde wonen op het moment van kandidaatstelling. Maar bij eventuele benoeming in de gemeente Westerwolde gaan wonen 

Waarborgsom

Doet uw partij voor het eerst mee aan de gemeenteraadsverkiezingen? Of heeft uw partij bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen geen zetel hebben behaald? Dan moet uw partij een waarborgsom betalen

 • De waarborgsom is € 225
 • Dit bedrag moet op uiterlijk 17 januari 2022 op onze rekening staan: NL98BNGH0285172867 op naam van gemeente Westerwolde. Vermeld hierbij: ‘Waarborgsom kandidaatstelling' en de naam van de politieke partij
 • Het bedrag wordt niet terugbetaald als het aanstal stemmen lager is dan 75% van de kiesdeler en uw partij geen zetel krijgt
 • Levert u geen geldige kandidatenlijst in? Dan krijgt u de waarborgsom niet terug