Jaarlijkse subsidie aanvragen

Aanvragen

  • Uw aanvraag stuurt u voor 1 augustus naar gemeente Westerwolde, t.a.v. afdeling Samenleving, postbus 14, 9550 AA Sellingen.
  • Subsidie voor een publieksmanifestatie vraagt u 8 weken voor de manifestatiedatum aan
  • Stuur met uw aanvraag een begroting en een activiteitenplan mee van het betreffende jaar waar u subsidie voor aanvraagt
  • Als u voor het eerst een aanvraag indient stuur dan ook een kopie van de oprichtingsakte en statuten van uw organisatie mee

Voorwaarden

Elke subsidieaanvraag toetsen wij aan de voorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u in de Algemene Subsidieverordening op overheid.nl De specifieke voorwaarden per subsidiecategorie vindt u in de beleidsregels:

Na uw aanvraag

  • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag
  • De hoogte van de subsidie die u eventueel ontvangt is afhankelijk van het aantal aanvragen. Wij verdelen het budget over het totaal aantal aanvragen (subsidieplafond)