Inzameling oud papier

Oud papier niet opgehaald? Neem dan contact op met de vereniging die in uw dorp het oud papier inzamelt. Als u niet weet om welke vereniging het gaat of u komt niet verder. Bel dan met de gemeente.

Inzameling door verenigingen

Verenigingen in de gemeente zamelen regelmatig het oud papier in. De verenigingen informeren u hierover. In de dorpen, beginnende met postcode 96 (en Veelerveen) zamelen verenigingen het oud papier in met de firma v.d. Hende (papiercontainers).