Inzameling oud papier

Oud papier niet opgehaald? Neem dan contact op met de vereniging die in uw dorp het oud papier inzamelt. Als u niet weet om welke vereniging het gaat of u komt niet verder. Bel dan met de gemeente.

Inzameling door verenigingen

Verenigingen in de gemeente zamelen regelmatig het oud papier in. De verenigingen informeren u hierover. De verenigingen halen het papier samen met de firma's van de Hende (papiercontainers) en Virol op.