Inwonersbijeenkomst over veiligheidsgevoel in Ter Apel

In mei 2019 heeft de staatssecretaris van justitie en veiligheid 3 ketenmariniers aangesteld om te sturen op een gezamenlijke aanpak van de problematiek rond overlast gevende asielzoekers. De problematiek in Ter Apel is het eerste dossier dat de ketenmariniers hebben opgepakt en er zijn inmiddels meerdere maatregelen getroffen. Om van inwoners te horen hoe zij de veiligheid momenteel ervaren, organiseert de gemeente Westerwolde op dinsdag 25 februari van 19.30 tot 21.00 uur een inwonersbijeenkomst in Dans- en Partycentrum Van den Berg in Ter Apel. Aanmelden is niet meer mogelijk!

Toegang

Wie zich heeft aangemeld ontvangt een schriftelijke bevestiging. De bevestigingsbrief in combinatie met een geldig legitimatiebewijs is tevens het toegangsbewijs. De bijeenkomst is alleen toegankelijk voor mensen die een bevestigingsbrief hebben ontvangen. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Inhoud bijeenkomst

Aanwezigen krijgen tijdens de bijeenkomst de gelegenheid om persoonlijk in gesprek te gaan met de ketenmariniers, vertegenwoordigers van de politie,het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V), de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), de Afdeling Vreemdelingenpolitie Immigratie en Mensenhandel (AVIM) en de burgemeester.