Inwoners Westerwolde zijn tevreden over ondersteuning vanuit de Wmo

2 augustus 2019
2 handen helpen elkaar
De gemeente Westerwolde scoort goed op het recent gehouden klantonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemiddelde resultaten zijn wederom beter dan een jaar eerder. Het grootste verschil zit in de resultaten over het contact met de gemeente. Wmo-cliënten geven aan dat zij snel worden geholpen, zich meer serieus genomen voelen door medewerkers van de gemeente en dat zij beter weten waar zij moeten zijn met een hulpvraag.

Van de cliënten gaf 88% aan de ondersteuning te krijgen die past bij hun hulpvraag. Een jaar eerder was dat 82%. Opvallend is ook dat 80% van de cliënten een betere kwaliteit van leven ervaart door de ondersteuning, een stijging van 5%. Wethouder Wietze Potze: "We zien dat 90% van de cliënten zich snel geholpen voelt. Dat is 11% meer dan een jaar eerder. Cliënten geven aan dat zij zich serieus genomen voelen en ervaren meer positieve effecten van de ondersteuning. De uitkomst van het onderzoek is dan ook een groot compliment voor onze medewerkers."

Jaarlijks onderzoek

De gemeente Westerwolde onderzoekt jaarlijks de tevredenheid van haar Wmo-cliënten. Met de resultaten van dit onderzoek kan het sociaal domein zich blijven ontwikkelen en verbeteren. De gemeente heeft het onderzoek laten uitvoeren door bureau CMO STAMM. In totaal hebben 490 Wmo-cliënten de enquête ingevuld. Hiermee komt de respons van het cliënttevredenheidsonderzoek op 52,7%. Landelijk geldt een vereiste van 35%.

Resultaten

Bekijk hier de resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo van de gemeente Westerwolde.