Inwoners Westerwolde blijven voorlopig PMD scheiden

31 oktober 2019
De huidige regels rondom afvalinzameling in de gemeente Westerwolde blijven de komende twee jaar van toepassing. Dat betekent dat inwoners voorlopig hun PMD moeten blijven scheiden. Ook de containers worden nog 2 jaar op dezelfde manier geleegd.

De invoering van het nieuwe afvalbeleid voor 2020-2025, waar de raad in mei mee instemde, liep op een aantal fronten vertraging op. Bovendien bleken de kosten/tarieven hoger uit te vallen dan in eerste instantie verwacht. Daarom heeft wethouder Henk van der Goot gisteravond tijdens een commissievergadering besloten om het plan opnieuw onder de loep te nemen. Het huidige afvalbeleid wordt daarom voorlopig voortgezet.

In december neemt de raad een besluit over de hoogte van de tarieven voor 2020. Alle inwoners van de gemeente betalen vanaf dan uitsluitend een vastrechttarief.