Inwoners krijgen één contactpersoon sociaal domein

1 oktober 2021
Inwoners krijgen één contactpersoon sociaal domein. Vanaf 4 oktober start de gemeente met een proefproject in Midden-Westerwolde.

De gemeente Westerwolde biedt zorg en hulp vanuit drie wetten. De Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet. Samen worden die het sociaal domein genoemd. De gemeente gaat deze drie wetten samenvoegen in een proefproject. Zo komt er vanaf 4 oktober 2021 één contactpersoon voor alle hulpvragen. Ook als inwoners zorg of hulp vanuit meerdere wetten aanvragen. Deze proef start in Midden-Westerwolde en duurt ongeveer een jaar. Daarna wordt gekeken of dit bevalt.

Wat verandert er voor inwoners?


Er verandert niets aan de manier van aanvragen. Door deze nieuwe manier van werken krijgen inwoners sneller zorg of hulp. En zij hoeven hun verhaal maar een keer te doen. Inwoners die nu al zorg of hulp krijgen hoeven niets te doen tot hun indicatie afloopt. De proef start in en rondom Vlagtwedde, Sellingen, Bourtange en Veelerveen. Als de proef goed bevalt, wordt dit na een jaar in heel Westerwolde de manier van werken.


Wat is het voordeel van deze proef?


Er komen altijd één of twee consulenten bij inwoners thuis. Samen met de inwoner wordt gekeken welke hulp er in huis nodig is. Als het mogelijk is wordt dichtbij huis een oplossing gezocht. Dat kan jeugdzorg zijn, zorg vanuit de Wmo, hulp bij werk of inkomen, of een combinatie. Omdat de consulenten naar alle drie kijken, hoeft een inwoner niet per hulpvraag een gesprek aan te vragen. Er is één gesprek, één contactpersoon van de gemeente en één plan van aanpak.