Invloed uitoefenen

Als inwoner van Westerwolde kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dit kan op verschillende manieren.

Spreekrecht tijdens vergaderingen

U kunt als inwoner, bedrijf of organisatie 5 minuten spreektijd krijgen tijdens een commissievergadering. De agenda en stukken van de commissievergaderingen vindt u online. U kunt reageren op een onderwerp op de agenda. Maar u kunt ook aandacht vragen voor een onderwerp dat niet op de agenda staat. Om gebruik te maken van het spreekrecht, neemt u voor 12.00 uur op dinsdag voor de vergadering, contact op met de griffie: 0599 32 02 20, griffie@westerwolde.nl. Mocht een onderwerp direct ter besluitvorming op de agenda van de raad worden geplaatst, dan heeft u als inwoner tijdens deze raadsvergadering ook het recht om in te spreken. In het reglement van orde van de raadscommissie leest u meer over de regels bij commissievergaderingen.

U kunt tijdens een commissievergadering niet inspreken over een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar of beroep op de rechter openstaat of heeft opengestaan en over personen en persoonlijke aangelegenheden. In het reglement van orde leest u meer over de regels bij raadsvergaderingen.

Contact met de raad

Raadsleden stellen het op prijs om van u te horen. Aarzel niet om hen te benaderen. Op onze site vindt u de contactgegevens van raadsleden.