Invloed uitoefenen

Als inwoner van Westerwolde kunt u de gemeenteraad benaderen om aandacht te vragen voor een probleem of onderwerp. Dit kan op verschillende manieren.

Inzendrecht tijdens vergaderingen

Vanwege corona zijn de raadsvergaderingen digitaal. U kunt dan niet inspreken tijdens een vergadering. Wel kunt u gebruik maken van het inzendrecht.

Wilt u of uw bedrijf of organisatie graag aandacht voor een bepaald onderwerp? Vraag dan 5 minuten spreektijd aan tijdens een commissievergadering. U kunt reageren op een onderwerp op de agenda. Maar u kunt ook aandacht vragen voor een onderwerp dat niet op de agenda staat. De agenda en stukken van de commissievergaderingen vindt u online.

Neem voor spreektijd contact op met de griffie: 0599 32 02 20, griffie@westerwolde.nl. Dit doet u voor 12.00 uur op de maandag voor de vergadering. Wordt een onderwerp direct ter besluitvorming besproken in de gemeenteraad?  Dan heeft u als inwoner tijdens deze raadsvergadering ook het recht om in te spreken. In het reglement van orde van de raadscommissie leest u meer over de regels bij commissievergaderingen.

Uitzonderingen inspreekrecht 

U kunt tijdens een commissievergadering niet inspreken over:

  • Een besluit van het gemeentebestuur waar nog bezwaar tegen kan worden gemaakt
  • Een besluit van het gemeentebestuur waar belanghebbenden nog tegen in beroep kunnen gaan
  • Personen en persoonlijke aangelegenheden

In het reglement van orde leest u meer over de regels bij raadsvergaderingen.

Contact met de raad

Raadsleden stellen het op prijs om van u te horen. Aarzel niet om hen te benaderen. Op onze site vindt u de contactgegevens van raadsleden.