Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al langere tijd een laag inkomen en verwacht u hierin geen verbetering? Dan kunt u misschien een aanvulling op uw inkomen krijgen. Dit heet individuele inkomenstoeslag. U vraagt deze toeslag jaarlijks aan.

Voorwaarden

 • U bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Op de datum van aanvraag was uw besteedbaar inkomen de afgelopen 3 jaar niet meer dan 110% van de toen geldende bijstandsnorm
 • Er is geen vooruitzicht op inkomensverbetering
 • U kunt deze toeslag jaarlijks aanvragen als de situatie niet verandert
 • Studenten met een studiefinanciering komen niet in aanmerking
 • Uw vermogen mag niet meer zijn dan de voor u geldende normen van de participatiewet
 • De individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar 40% van het netto voor u geldende maandbedrag
 • De toeslag kunt u vrij besteden

Inkomensgrens

Maximaal netto inkomen (110% van het sociaal minimum) per maand per 1 januari 2021 Bedrag                 
Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd

€ 1605,47

Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd € 1123,84

Mee te sturen bewijsstukken

Als u een uitkering van de gemeente Westerwolde heeft;

 • Jaaropgaven van al uw inkomsten van de laatste 3 jaar van uzelf en eventueel uw echtgen(o)ot(e)/ partner
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden (betaal- en spaarrekeningen)

Als u geen uitkering van de gemeente Westerwolde heeft:

 • Jaaropgaven van al uw inkomsten van de laatste 3 jaar van uzelf en eventueel uw echtgen(o)ot(e)/ partner
 • Recente salarisgegevens/uitkeringsgegevens van uzelf en eventueel uw echtgen(o)ot(e)/ partner
 • Alle bankafschriften van de laatste 3 maanden (betaal- en spaarrekeningen)
 • Stukken over: schulden, huurcontract, eigen woning, overig vermogen en bezittingen

Moeite met aanvragen

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met Welzijn Westerwolde: 0599 58 24 60.  Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp.