Incidentele subsidie aanvragen

Organiseert uw stichting of vereniging een activiteit of project dat zich onderscheidt ten opzichte van de reguliere activiteiten van uw organisatie? Dan kunt u misschien eenmalig subsidie ontvangen. U vraagt deze subsidie 8 weken voor de activiteit aan via onderstaand formulier.

Hoe vraag ik subsidie aan

  • De aanvraag stuurt u naar gemeente Westerwolde, t.a.v. afdeling Samenleving, postbus 14, 9550 AA Sellingen
  • Stuur met uw aanvraag een begroting van uw activiteit(en) mee

Voorwaarden

Elke subsidieaanvraag toetsen wij aan de voorwaarden. De algemene voorwaarden vindt u in de Algemene Subsidieverordening op overheid.nl. De specifieke voorwaarden per subsidiecategorie vindt u in de beleidsregels:

Na de aanvraag

  • Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag
  • De activiteit moet binnen 6 maanden na het indienen van de subsidieaanvraag plaatsvinden
  • De hoogte van de subsidie die u eventueel ontvangt hangt af van het aantal aanvragen en is maximaal € 500