Hoorzitting ontwerpbestemmingsplannen 'Buitengebied, Harpelerweg' en 'Oudeschans, Dijkwal 1 & 2'

16 augustus 2021
werkplek
Luister nu het verslag terug van de hoorcommissie op 23 augustus 2021. De hoorzitting gaat over de bestemmingsplannen 'Buitengebied, Harpelerweg' en 'Oudeschans, Dijkwal 1 & 2'.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Harpelerweg' heeft van 22 april tot en met 2 juni 2021 ter inzage gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan 'Oudeschans, Dijkwal 1 & 2' heeft van 6 mei tot en met 16 juni 2021 ter inzage gelegen.

Tegen beide ontwerpbestemmingsplannen zijn zienswijzen ingediend. In de hoorcommissie hebben indieners hun zienswijze toegelicht. Een zienswijze is een reactie van iemand op een plan dat door de gemeente moet worden beoordeeld.