Hoorcommissie ontwerpbestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Laude'

28 september 2021
werkplek
Woensdag 6 oktober 2021 vindt er om 20.30 uur een hoorcommissie plaats over het ontwerpbestemmingsplan “Natuurbegraafplaats Laude”.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Natuurbegraafplaats Laude' heeft van 12 november tot en met 23 december 2020 ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbestemmingsplan konden zienswijzen worden ingediend.  Indieners kunnen als zij dit willen conform de 'Verordening hoorcommissie bestemmingsplannen gemeente Westerwolde' gehoord worden door een hoorcommissie. Deze hoorcommissie is openbaar en vindt plaats op woensdag 6 oktober 2021 om 20.30 uur in het gemeentehuis te Wedde, Hoofdweg 1 Raadszaal.

De hoorcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • de heer R. Koskamp (Gemeentebelangen)
  • de heer H. Brouwer (PvdA)
  • de heer W.F. Meendering (vice-voorzitter CDA)
  • de heer P.L. Dinkla (VVD)
  • de heer R.H.J. Kriek (GroenLinks)
  • mevrouw E.C. van der Horst (Ecologisch alternatief)
  • de heer P. Timmermans (Lijst Timmermans)