Hoorcommissie ontwerp bestemmingsplan 'Ter Apel, Dorp'

17 juni 2020
werkplek
Maandag 22 juni 2020 vindt er om 20.45 uur een hoorcommissie plaats over het ontwerpbestemmingsplan 'Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven'.

Het bestemmingsplan 'Ter Apel Dorp, partiële herziening Rundehaven' heeft tot en met 15 april j.l. ter inzage gelegen. Tegen dit bestemmingsplan kon een zienswijze worden ingediend door inwoners en indient gewenst, konden de indieners conform de 'Verordening hoorcommissie bestemmingsplan gemeente Westerwolde' gehoord worden door een hoorcommissie. Deze hoorcommissie vindt plaats op maandag 22 juni 2020 om 20.45 uur en is te volgen via het YouTube kanaal van de gemeente Westerwolde.

De hoorcommissie bestaat uit de volgende leden:

  • de heer R. Koskamp (Gemeentebelangen)
  • mevrouw J.T.E.M. Molle (PvdA) - voorzitter
  • de heer W.F. Meendering (CDA)
  • de heer P.L. Dinkla (VVD)
  • de heer R.H.J. Kriek (GroenLinks)
  • mevrouw E.C. van der Horst (Ecologisch alternatief)
  • de heer P. Timmermans (Lijst Timmermans)