Griffie

De griffie bestaat uit de raadsgriffier, de heer drs. Patrick Dave Nap CMC, de raadsadviseur mevrouw Hanneke van Barneveld en de griffiemedewerker mevrouw Heidy Supér.

Wat doet de griffie

Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden, staat de griffie de raadsleden bij. De griffie adviseert, ondersteunt en faciliteert de gemeenteraad, individuele raadsleden en de voorzitter van de raad (de burgemeester). De griffie plant vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en/of aanpak. De griffie is onafhankelijk en neutraal. Vanuit deze positie kan een griffie een raadslid professioneel bijstaan en adviseren.

Portret Patrick Nap

Contact met de griffie

Heeft u een vraag over een raadsbijeenkomst, wilt u meer informatie over de raad of gebruik maken van het spreekrecht? Neem gerust contact op met de griffie. Telefonisch via 0599 32 02 20 of stuur een mail naar griffie@westerwolde.nl.