Gemeentegrond kopen of gebruiken

Gemeentegrond die aan uw woning ligt kan soms worden verkocht of worden uitgeleend. Dit kan een mooie kans zijn om uw kavel uit te breiden.

Aanvragen? Bekijk eerst hoe het werkt.

Hoe werkt het?

  • Kijk op de kaart voor welke grond u een aanvraag kunt doen (rechts onderin op het vergrootglas)
  • Als de grond op de kaart groen gekleurd is, dan kunt u een aanvraag doen
  • Stuur uw aanvraag via e-mail of bel met ons
  • Wij onderzoeken of er kabels en leidingen in de grond liggen. En of er bomen staan
  • Twee keer per jaar worden de aanvragen besproken. Uw aanvraag kan dus een week tot 6 maanden duren. De datum ziet u in de bevestiging die u krijgt na de aanvraag

Wat u moet weten

  • Bij bruikleen blijft de gemeente eigenaar van de grond. Dit wordt vastgelegd in een contract
  • De grond die u koopt of leent krijgt u in de staat hoe het op dat moment is

Verhoging waarde woning

Heeft u een groenstrook gekocht, dan kan de WOZ-waarde van uw woning hoger worden. Dat gebeurt per 1 januari van het volgende jaar. Uw aanslag onroerende-zaakbelasting gaat dan ook omhoog.

Bouwkavels

Bent u op zoek naar bouwgrond voor uw woning? Op dit moment hebben we geen aanbod in onze gemeente. Als dit wel het geval is, dan komt de informatie op deze pagina te staan.

Bouwen op groenstrook

Heeft u een groenstrook gekocht? Het betekent niet dat u hier automatisch mag bouwen. Dat hangt af van de bestemming van de grond. Deze informatie vindt u in het bestemmingsplan. Wilt u op de grond een afscheiding plaatsen of (uit)bouwen? Kijk dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.