Gemeentegrond kopen of gebruiken

Grenst uw kavel aan openbaar groen? Dan kunt u die grond misschien kopen of gebruiken. Bel voor de mogelijkheden met de gemeente.

Bel de gemeente: 0599 32 02 20

Wat u moet weten

  • Wij beoordelen per situatie of u de grond kunt kopen. Hierbij onderzoeken wij onder andere de leefbaarheid in de wijk, omwonenden, groen, verkeer, kabels en leidingen
  • U kunt op elk moment een aanvraag indienen
  • U kunt snippergroen soms ook van de gemeente huren. Bijvoorbeeld als u in een huurwoning woont
  • De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment dat u het koopt

 

Stijging waarde woning

Heeft u een groenstrook gekocht, dan stijgt de WOZ-waarde van uw woning waarschijnlijk. Dat gebeurt per 1 januari van het volgende jaar. Uw aanslag onroerende-zaakbelasting gaat dan ook omhoog.

Bouwen op groenstrook

Heeft u een groenstrook gekocht, dan betekent dit niet dat u hier automatisch mag bouwen. Dat hangt af van de bestemming van de grond. Deze informatie vindt u in het bestemmingsplan. Wilt u op de aangekochte grondstrook een erfafscheiding plaatsen of (uit)bouwen, controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.