Gemeentegrond kopen of gebruiken

Wilt u een groenstrook naast uw woning, tuin of kavel kopen of gebruiken? Bel ons wat er mogelijk is.

Wat u moet weten

  • Wij beoordelen per situatie of u de grond kunt kopen. Hierbij onderzoeken wij onder andere de leefbaarheid in de wijk, omwonenden, groen, verkeer, kabels en leidingen
  • U kunt een groenstrook soms ook van de gemeente huren. Bijvoorbeeld als u in een huurwoning woont
  • De grond wordt opgeleverd in de staat waarin het zich bevindt op het moment dat u het koopt

Stijging waarde woning

Heeft u een groenstrook gekocht, dan stijgt de WOZ-waarde van uw woning waarschijnlijk. Dat gebeurt per 1 januari van het volgende jaar. Uw aanslag onroerende-zaakbelasting gaat dan ook omhoog.

Bouwen op groenstrook

Heeft u een groenstrook gekocht? Het betekent niet dat u hier automatisch mag bouwen. Dat hangt af van de bestemming van de grond. Deze informatie vindt u in het bestemmingsplan. Wilt u op de aangekochte grondstrook een erfafscheiding plaatsen of (uit)bouwen? Controleer dan of u een omgevingsvergunning nodig heeft.