Gemeente Westerwolde zoekt een nieuwe burgemeester

De gemeenteraad van Westerwolde zoekt een nieuwe burgemeester. De termijn voor het indienen van sollicitaties is gesloten.

Op 1 januari 2018 is de gemeente Westerwolde ontstaan uit de samenvoeging van de gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Deze herindeling is ontstaan op nadrukkelijk initiatief van de voormalige gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde. Een gezamenlijke visie op de gemeente Westerwolde was de basis voor het herindelingsproces. Westerwolde is een gemeente waar we kiezen voor samenwerking, waar we buiten de gebaande paden durven te treden, waar we dienstverlenend, kostenbewust, betrouwbaar en communicatief zijn. De gezamenlijke gemeenteraden zijn intensief betrokken geweest bij de voorbereidingen en hebben daarin hun visie op de toekomstige gemeente geformuleerd.

Op 20 december is de heer Leendert Klaassen aangesteld als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerwolde. Gezien het hier om een tijdelijke situatie gaat zoekt de gemeenteraad van Westerwolde naar een vaste kroonbenoemde burgemeester.

Profielschets

De procedure begint met het vaststellen van een profielschets. Op basis van deze profielschets vindt de werving en selectie van de nieuwe burgemeester plaats. In de profielschets zijn de uitkomsten van een enquête onder inwoners, medewerkers, raadsleden en bestuurders meegewogen.

De profielschets is op 31 mei 2018 door de gemeenteraad vastgesteld in een openbare vergadering, in aanwezigheid van de commissaris van de Koning van de provincie Groningen René Paas.

Vacature en solliciteren

De vacature is per 4 juni 2018 opengesteld. De commissaris van de Koning ontvangt vervolgens alle sollicitatiebrieven. Hij maakt een selectie en overlegt daarover met de vertrouwenscommissie. De termijn voor het indienen van sollicitaties is gesloten.

De vertrouwenscommissie

De gemeenteraad speelt een belangrijke rol bij de benoeming. Zij stelt een vertrouwenscommissie in. Zij wordt geadviseerd door een wethouder en ondersteund door de griffier. De raad kan en indien door de vertrouwenscommissie gewenst, de gemeentesecretaris als adviseur aan de vertrouwenscommissie toevoegen.

Vervolg van de procedure

De vertrouwenscommissie voert gesprekken met de kandidaten en stelt een aanbeveling van twee kandidaten op. De gemeenteraad stelt de aanbeveling vast die naar de minister van Binnenlandse Zaken wordt gestuurd. De minister spreekt met de kandidaat en draagt de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning. De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit.

Installatie nieuwe burgemeester

Naar verwachting vindt eind 2018 tijdens een openbare vergadering van de raad de beëdiging en installatie van de nieuwe burgemeester plaats.

Bijlagen: