Geldigheid rijbewijzen opnieuw verlengd

17 september 2020
rijbewijs
Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk 9 maanden langer geldig zijn.

Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. 

Voorwaarden

  • Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 30 november 2020
  • Bestuurders van wie het rijbewijs of een categorie op het rijbewijs verloopt in deze periode kunnen 9 maanden doorrijden binnen Europa met het verlopen rijbewijs. De 9 maanden gaan in vanaf de datum dat het rijbewijs verloopt. U blijft in die periode verzekerd en krijgt hiervoor geen boete als u staande wordt gehouden
  • De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling
  • De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn. De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden

Uitzonderingen

De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname.