Gehandicaptenparkeerkaart

Als u een lichamelijke beperking hebt, komt u misschien in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Aanvragen

 • Vul het aanvraagformulier in
 • Stuur het ondertekende formulier naar Gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen of naar gemeente@westerwolde.nl
 • Bij een eerste aanvraag kan er een (medische) keuring plaatsvinden
 • Mocht er een medische keuring worden aangevraagd, dan overleggen wij dit vooraf met u
 • U krijgt binnen 8 weken bericht of uw aanvraag wel of niet wordt toegekend

Diefstal

 • U doet aangifte bij de politie om een proces-verbaal te laten maken voor een strafbaar feit
 • Dit proces-verbaal stuurt u met een nieuw aanvraagformulier op naar de gemeente
 • Er wordt onderzoek gedaan naar de kaart die u kwijt bent
 • U krijgt bericht als u de nieuwe kaart op kunt halen

Verlies

Bij verlies vult u een vermissingsverklaring in en stuurt deze samen met een nieuw aanvraagformulier op.

Wat u moet weten

Verlenging gehandicaptenparkeerkaart

U krijgt geen bericht van de gemeente dat uw kaart verloopt. Houdt zelf in de gaten wanneer de kaart verlopen is. Vul een nieuw aanvraagformulier in en stuur deze op.

Soorten gehandicaptenparkeerkaarten en voorwaarden

 • Bestuurder: U bestuurt zelf een motorvoertuig of brommobiel. U kunt zes maanden of langer niet verder lopen dan 100 meter, met of zonder loophulpmiddel
 • Passagier: U zit permanent in een rolstoel. Of u kunt vanwege uw beperking niet alleen achtergelaten worden op de plaats van bestemming
 • Bestuurder en Passagier: U bent permanent rolstoelgebonden en bestuurt zelf een motorvoertuig of brommobiel

Uitgebreide informatie vindt u in de Regeling gehandicaptenparkeert

Wanneer moet de GPK ingeleverd worden bij de gemeente

 • Wordt uw rijbewijs om medische redenen niet meer verlengd, dan moet u uw gehandicaptenparkeerkaart B (bestuurderskaart) inleveren
 • Bij overlijden moet de GPK van de bestuurder en/of de passagier ingeleverd worden

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een gehandicaptenparkkeerkaart

Waar mag u parkeren

 • Op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland, de kosten verschillen per gemeente
 • In alle landen van de Europese Unie

Kaart ophalen

Maak een afspraak om uw kaart op te halen. Neem de volgende zaken mee:

 • De brief die u ontvangen heeft met daarin het besluit op uw aanvraag
 • Een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs)
 • 1 pasfoto in kleur. Let op pasfoto-eisen
 • Uw oude gehandicaptenparkeerkaart als het om een verlenging gaat