Freek Nauta nieuwe directeur-bestuurder Welzijn Westerwolde

9 september 2019
Per 1 oktober 2019 start Freek Nauta als directeur-bestuurder bij de nieuwe stichting Welzijn Westerwolde. Op dit moment heeft de gemeente Westerwolde nog 2 welzijnsstichtingen: Rzijn en de stichting Welzijn Bellingwedde. Beide organisaties fuseren op 1 januari 2020 tot de nieuwe stichting Welzijn Westerwolde.

Omdat er nog geen Raad van Toezicht is benoemd heeft het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde tot deze aanstelling besloten. Bij de sollicitatieprocedure zijn medewerkers van de huidige welzijnsorganisaties betrokken.

Freek Nauta

De heer Nauta (55) is op dit moment werkzaam als manager bij de stichting WIJ Groningen waar hij is belast met de aansturing van een wijkteam en de uitvoering van de jeugdwet, Wmo, integratie statushouders, jeugdwerk en samenlevingsopbouw.