Financiële steun voor culturele verenigingen

Heeft uw culturele organisatie in 2020 financiële schade geleden door de coronamaatregelen? Dan heeft u misschien recht op financiële steun. U kunt steun aanvragen tot 1 juli 2021. Binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend, nemen wij een beslissing.

Voorwaarden

  • U doet de aanvraag voor een culturele stichting of vereniging en deze heeft geen ZZP-status
  • De organisatie heeft in de periode van 16 maart 2020 tot 1 januari 2021 een tekort in de begroting door de coronamaatregelen
  • U moet kunnen aantonen dat uw culturele organisatie in 2020 financiële schade heeft geleden als direct gevolg van de coronamaatregelen
  • U heeft zo veel mogelijk geld bespaard 
  • Uw organisatie is levensvatbaar 

Voorbeelden financiële schade

Om uw aanvraag te kunnen beoordelen stellen we u een aantal vragen over de financiële situatie van uw organisatie. Hieronder ziet u een voorbeeld van een overzicht van een financiële situatie. 

Voorbeeldberekening
Inkomsten en uitgaven Bedrag
Minder entree- en overige inkomsten €5000
Minder inkomsten uit donaties  €2500
Investering bescherming corona €500
Totaal minder inkomsten €8000
   
Minder uitgaven personeel €1000
Minder inkoop horeca  €1000
Minder uitgaven activiteiten €500
Inkomsten uit compensatieregelingen €2000
Inkomsten uit nieuwe activiteiten €300
Totaal minder uitgaven €4800
   
Totaal netto inkomsten verlies €3200

Hoogte van de vergoeding

Wij vergoeden maximaal 100% van de financiële schade. Daarbij houden we een maximumbedrag aan van €10.000. Als het maximale bedrag dat wij voor deze regeling beschikbaar hebben wordt bereikt, wordt de steun naar verhouding verdeeld onder alle aanvragers.