Financiële raadscommissie op 21 oktober

13 oktober 2020
werkplek
Woensdag 21 oktober 2020 is er een commissievergadering. De vergadering is digitaal, u kunt deze live volgen via YouTube of Radio Westerwolde. Wilt u reageren op een onderwerp op de agenda? Of wilt u aandacht vragen voor een ander onderwerp? Dan kunt u gebruik maken van het inzendrecht.

Op de agenda staat onder meer de Bestuursrapportage 2020 en de Programmabegroting 2021.

Inzendrecht

Door de coronamaatregelen kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij de commissievergadering. Daarom is het spreekrecht vervangen door het inzendrecht. Dit betekent dat u uw bijdrage per mail  indient bij de griffie. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de vergaderstukken.

Gebruik maken van het inzendrecht?

Stuur uw bijdrage dan maandag 19 oktober 2020 voor 12.00 uur naar griffie@westerwolde.nl. Wilt u een toelichting geven op het ingezonden stuk tijdens de commissievergadering? Neem dan op woensdag 21 oktober 2020 voor 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via 0599 32 02 20.