FC Groningen Buurt Battle vanaf 12 maart in Westerwolde

27 februari 2018
Maandag 12 maart 2018 verzorgde wethouder Bart Huizing de kick-off van de Buurt Battle bij Sportpark 't Heem in Ter Apel.

Doel

De betrokkenheid van ouders, het positief beïnvloeden van de leefstijl van jongeren en het terugdringen van overlast zijn belangrijke doelstellingen van het project. Op die manier willen wij de kwaliteit van woon- en leefklimaat bevorderen. Ook het bijbrengen en benadrukken van normen en waarden en het verhogen van de sportparticipatie van de jongeren staat centraal.

De trainingsdagen die nu volgen zijn ook bij Sportpark ’t Heem in Ter Apel op maandag 19 en 26 maart en 9, 16 en 23 maart.

Gemeente Westerwolde Beweegt

Het project is een initiatief van de Stichting FC Groningen in de Maatschappij en wordt ondersteund door de AVEBE. Het project past goed binnen de doelstellingen van Gemeente Westerwolde Beweegt. Gemeente Westerwolde Beweegt is een samenwerking met Huis voor de Sport Groningen en verschillende organisaties en verenigingen uit Westerwolde. Samen proberen zij door middel van sport- en beweegactiviteiten een gezonde(re) leefstijl te bevorderen bij de inwoners van Westerwolde.