Extra ondersteuning bij laag inkomen

Heeft u weinig inkomen en vermogen? Dan heeft de gemeente drie regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken: bijzondere bijstand, participatieregeling en de individuele inkomenstoeslag.

Aanvragen

Om een van de regelingen aan te vragen, vult u het aanvraagformulier in en voegt u het volgende bij:

 • Kopie van uw identiteitskaart of paspoort (indien van toepassing ook van uw partner)
 • Recent bewijs van uw inkomen
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden
 • Overzicht schulden
 • Gegevens eigen woning of huurwoning
 • Gegevens overig vermogen/bezittingen
 • Relevante nota's

Stuur uw ondertekend aanvraagformulier met de benodigde bijlagen naar gemeente@westerwolde.nl of naar:

Gemeente Westerwolde
Postbus 14
9550 AA Sellingen

Regelingen en voorwaarden

Bijzondere bestand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand, voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 21 jaar en voert een zelfstandig huishouden eventueel met een partner
 • Uw besteedbaar inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm
 • U vraagt aan voor dat u de kosten maakt
 • Kosten die in aanmerking komen: maaltijdvoorziening, eigen bijdrage voor noodzakelijke kinderopvang, rechtshulp, bewindvoering, eigen bijdrage personenalarmering, extra waskosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap
 • Kosten die niet in aanmerking komen: huur, energielasten, telefoonkosten, een nieuwe wasmachine of meubels.  Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen
 • Ziektekosten, tandartskosten komen niet in aanmerking. U bent goed verzekerd met de collectieve zorgverzekering bij Menzis.
Maximaal netto inkomen (110% van het sociaal minimum) per maand per 1 juli 2019 Bedrag              
Gehuwd/samenwonend tot AOW gerechtigde leeftijd € 1538,27       
Alleenstaand tot AOW gerechtigde leeftijd € 1076,79
Gehuwd/samenwonend vanaf AOW gerechtigde leeftijd € 1642,22
Alleenstaand vanaf 65 jaar € 1205,96

Participatieregeling

U kunt mogelijk een vergoeding krijgen voor een abonnement op de krant, bibliotheek, internet of voor entreegelden voor de bioscoop of dierentuin. Voor deze regeling gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 21 jaar en voert een zelfstandig huishouden eventueel met een partner
 • Uw besteedbaar inkomen is lager of gelijk aan 110% van de geldende bijstandsnorm
 • Vergoeding wordt gegeven voor plaatselijke- en regionale voorzieningen zoals abonnementen, contributies, cursusgelden en ouderbijdragen
 • U kunt 1x per kalenderjaar aanvragen (€ 120 per persoon) en alleen over het lopend jaar

Individuele inkomenstoeslag

Als u geen zicht op een hoger inkomen? Dan kunt u mogelijk een individuele inkomenstoeslag krijgen, hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent ouder dan 21 jaar maar jonger dan de pensioengerechtigde leeftijd
 • Uw besteedbaar inkomen was de afgelopen 3 jaar niet meer dan 110% van de toen geldende bijstandsnorm
 • Er is geen vooruitzicht op inkomensverbetering
 • Er is in voorafgaande periode van 12 maanden geen inkomenstoeslag verleend
 • Studenten met een studiefinanciering komen niet in aanmerking
 • De individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar 40% van het nettobedrag van de voor die personen van toepassing zijnde bijstandsnorm

Moeite met aanvragen

Als u moeite heeft met het invullen van het aanvraagformulier dan kunt u contact opnemen met Rzijn: 0599 58 24 60 of met Welzijn Bellingwedde: 0597
67 57 94.  Of u gaat naar een steunstee bij u in de buurt voor hulp (Rzijn Vlagtwedde) of Welzijn Bellingwedde.