Extra container aanvragen

Heeft u regelmatig meer afval dan u kwijt kunt in uw container? Dan kunt u in sommige gevallen een extra container aanvragen. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. Als u aan kunt tonen dat u een extra container nodig heeft om medische redenen, zoals incontinentie, dan hoeft u niets voor de extra container te betalen. Hiervoor kan de huisarts of thuiszorg een verklaring aan u geven.

Voorwaarden

Extra grijze container

U kunt een extra grijze container aanvragen als:

  • U om medische redenen meer afval hebt dan gemiddeld
  • Uw gezin 5 personen of meer telt
  • Of als u 2 of meer kinderen in de luiers hebt

De extra grijze container ontvangt u tijdelijk. Na een jaar vragen wij u of u deze nog steeds nodig heeft. Inwoners van voormalig Bellingwedde betalen € 179 per jaar voor een extra grijze container, naast de normale ledigingskosten. Inwoners van voormalig Vlagtwedde betalen niets.

Extra groene container

  • Inwoners van voormalig Bellingwedde kunnen een extra groene container aanvragen. Dit kost € 179 per jaar, naast de normale ledigingskosten
  • Inwoners van voormalig Vlagtwedde kunnen geen extra groene container aanvragen

Extra papiercontainer

Extra PMD container

  • U kunt alleen een extra PMD container aanvragen als uw gezin 5 of meer personen telt 

Medische container

  • De extra grijze container voor medisch afval wordt pas geleverd nadat wij een verklaring van de thuiszorg  of huisarts hebben ontvangen
  • Medische containers worden in de route van het restafval (grijze container) geleegd.
  • De medische container heeft een chip die aangeeft dat de leging gratis is

Grotere container

Elk adres heeft standaard een grijze, groene en PMD container. Huishoudens in voormalig Bellingwedde hebben ook een papiercontainer. U kunt geen grotere container aanvragen, alleen een extra container is mogelijk onder bovengenoemde voorwaarden.