Extra commissievergadering 9 september 2020

1 september 2020
werkplek
Op woensdag 9 september 2020 vindt er een extra commissievergadering plaats. Vanwege de coronacrisis wordt deze vergadering digitaal gehouden. U kunt de vergadering live volgen via YouTube of Radio Westerwolde. Het spreekrecht is vervangen door het inzendrecht.

Raadpleeg hier de stukken van de extra raadscommissie van 9 september 2020

De stukken worden digitaal ter inzage gelegd via bestuur.westerwolde.nl.

Thuis meeluisteren en kijken?

Radio Westerwolde:

Wilt u de vergadering live via de radio volgen, stem dan af op Radio Westerwo lde (FM 106.5, FM 107.0 of FM 107.3) of volg de vergadering via www.radiowesterwolde.nl.

Via youtube kunt u live meekijken via de link www.westerwolde.nl/GemeenteWesterwolde. Na de vergadering kunt u de video ook terug kijken.

Inzend-/spreekrecht burgers

In verband met de coronamaatregelen kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij de commissievergadering. Het spreekrecht is vervangen door inzendrecht. U kunt uw bijdrage per mail  indienen bij de griffie. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de vergaderstukken. Wilt u gebruik maken van het inzendrecht? Stuur uw bijdrage dan uiterlijk maandag 7 september 2020 voor 12.00 uur naar griffie@westerwolde.nl. Wilt u een toelichting geven op het ingezonden stuk tijdens de commissievergadering? Dat kan: neemt u dan op woensdag 9 september 2020 voor 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via 0599 32 02 20.