Evenementen

U heeft een vergunning nodig als u een evenement wilt organiseren waar publiek naar toe mag komen. Afhankelijk van wat voor evenement u gaat organiseren moet u dit aanvragen door gebruik te maken van de daarvoor beschikbare formulieren.

Er is een verschil tussen een regulier evenement en een melding voor een klein evenement.

Voorwaarden klein evenement

 • Er is een organisator
 • De organisator heeft tenminste 3 weken voorafgaand aan het evenement daarvan melding gedaan aan de burgemeester
 • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 150 personen
 • Er worden geen alcoholische dranken verstrekt, tenzij hier ontheffing of vergunning voor is verleend
 • Het evenement vindt plaats tussen 08.30 uur en 01.00 uur de volgende dag
 • Er wordt geen muziek en/of versterkt geluid ten gehore gebracht voor 07.00 of na 23.00 uur
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormt anderzins een belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten
 • Slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 35 m2

Wanneer uw evenement aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u een melding doen. Heeft u een evenement gemeld maar is hiervoor toch een vergunning nodig en is uw melding minder dan 8 weken voor de datum van het evenement bij ons gedaan? Dan kan het evenement niet doorgaan.

Corona

Zolang de COVID-19 maatregelen gelden, moet u ook een veiligheidsplan meesturen. In dit plan moet u aannemelijk maken hoe u de veiligheid van uw deelnemers/bezoekers inzake COVID-19 gaat waarborgen.

Regulier evenement

Wanneer u niet aan bovenstaande voorwaarden voldoet, moet u een reguliere evenementenvergunning aanvragen. Vraag de vergunning op tijd aan. Minimaal 8 weken voorafgaand aan het evenement. De gemeente stemt af met onder andere de veiligheidsdiensten. Hieruit komen mogelijk extra eisen. Mogelijk moet u ook een andere vergunning of ontheffing aanvragen of een melding doen voor bijvoorbeeld:

 • Het plaatsen van reclameborden of verwijzingsborden (aanvraagformulier)
 • Het incidenteel organiseren van een festiviteit in uw (horeca)bedrijf
 • Het tijdelijk schenken van alcohol (aanvraagformulier)
 • Het gebruik maken van wegen en paden bij een wieler- of hardloopwedstrijd
 • Het maken van muziek of hard geluid

Corona

Ook voor een reguliere vergunning betekent het dat zolang de COVID-19 maatregelen gelden, u ook een veiligheidsplan mee moet sturen. In dit plan moet u aannemelijk maken hoe u de veiligheid van uw deelnemers inzake COVID-19 gaat waarborgen.

Voor informatie en formulieren belt u met 0599 32 02 20 of mailt u naar gemeente@westerwolde.nl.