€ 150.000,- Beschikbaar voor duurzame ideeën in Westerwolde

20 november 2019
Bankbiljetten van 50 euro
De gemeente Westerwolde wil inwoners met duurzame ideeën graag een financieel steuntje in de rug geven. Wethouder Henk van der Goot: “ We hebben een aanjaagbudget voor duurzame initiatieven in het leven geroepen om samen met onze inwoners te werken aan de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Met het budget willen we bereiken dat inwoners sneller de stap nemen om met een duurzaam idee aan de slag te gaan.”

Het ‘Aanjaagbudget voor duurzame initiatieven’ (ABDI) is een budget waar inwoners in georganiseerd verband (bijvoorbeeld energiecoörporaties, sportverenigingen, dorpsverenigingen) aanspraak op kunnen maken. Voorwaarden zijn dat de activiteit een bijdrage moet leveren aan het verduurzamen van Westerwolde door bijvoorbeeld de CO2 uitstoot te verminderen of door een bijdrage te leveren aan het energieneutraal maken van bedrijven of woningen. Er is een budget van € 150.000,- beschikbaar.

Het duurzaamste idee van Westerwolde

Voor de eerste subsidieronde wordt in februari een bijeenkomst georganiseerd. Inwoners kunnen stemmen op de duurzame ideeën die zijn ingediend voor de eerste subsidieronde. Op de bijeenkomst wordt de winnaar bekend gemaakt.

Aanmelden

Inwoners met een duurzaam idee kunnen zich vanaf vandaag tot 31 december 2019 aanmelden via www.westerwolde.nl/duurzaamidee. Op deze pagina isook meer informatie te vinden over het budget en de voorwaarden.