Eigenaar vaartuig gezocht

1 april 2019
Gezonken boot
De gemeente zoekt de eigenaar van een vaartuig nabij de Wymeersterbrug in Bellingwolde.

Wij vragen aan de eigenaar van het vaartuig om zich zo spoedig mogelijk (binnen 14 dagen) te melden bij de gemeente. Meldt de eigenaar zich niet dan zal het vaartuig worden verwijderd en in bewaring worden genomen (artikel 5:26 APV gemeente Westerwolde).

Binnenkort wordt er begonnen met werkzaamheden aan de aanlegsteiger.