Eerste stap in gezamenlijke aanpak van eenzaamheid en armoede

6 december 2018
Zaal 12 Vlagtwedde werkconferentie
Donderdag 6 december 2018 kwamen diverse verenigingen, kerken, ouderenbonden, zorg- en welzijnsorganisaties, huisartsen en (actieve) inwoners samen om de aanpak van eenzaamheid en armoede in Westerwolde te bespreken. Ruim honderd mensen van zo’n 40 verschillende organisaties werkten op een speciale werkconferentie samen aan een gezamenlijke visie op de aanpak van eenzaamheid en armoede.

Wethouder Giny Luth: “Door professionals, vrijwilligers en informele netwerken effectiever in te zetten, kunnen we armoede en eenzaamheid aanpakken. Dit werkt alleen als de samenhang en samenwerking tussen de diverse partijen goed is. Deze werkconferentie is daarin een mooie eerste stap”.

Onderzoek

De gemeente Westerwolde heeft door CAB Groningen een antropologisch onderzoek laten doen naar eenzaamheid en armoede onder haar inwoners. Dit onderzoek was gericht op het krijgen van meer inzicht in de manier waarop mensen met armoede en eenzaamheid omgaan en de invloed daarvan op het sociaal functioneren. De uitkomsten van dit onderzoek waren mede aanleiding om samen met betrokken partijen een werkconferentie te organiseren.

Vervolg

De werkconferentie is een 1e stap in een reeks gezamenlijke vervolgstappen. Wethouder Harrie Brunen: “De opbrengsten, ideeën en suggesties van de werkconferentie gebruiken we als input voor de toekomst. Er komt een gezamenlijke visie en lange termijn agenda voor de aanpak van eenzaamheid en armoede in Westerwolde.”