Drank- en horecavergunning

Cafés, kantines, discotheken of slijterijen hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholhoudende dranken te schenken of verkopen. Deze vergunning is pand- en ondernemers gebonden. Dit betekent dat een vergunning nooit overgedragen kan worden aan een andere ondernemer. Een drank- en horecavergunning vraagt u minimaal 8 weken van tevoren aan. Bel met de gemeente als u denkt dat u een drank- en horecavergunning nodig heeft.

Bel de gemeente: 0599 32 02 20

Wat u moet weten

Wanneer is de drank- en horecavergunning nodig?

  • Als u een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen
  • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert
  • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV
  • Als iemand anders ondernemer wordt of er komen andere leidinggevenden

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder
  • U bent van onbesproken gedrag (u bent bijvoorbeeld niet veroordeeld)
  • U beschikt over een Verklaring Sociale Hygiëne
  • Het pand voldoet aan de nodige inrichtingseisen. Deze zijn vastgelegd in het besluit inrichtingseisen drank-en horecawet.

Tijdelijke ontheffing

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Kosten

De kosten bedragen € 166,95.