Digitale raadsvergadering op 27 mei 2020

20 mei 2020
werkplek
Op woensdag 27 mei vind er een raadsvergadering plaats. Vanwege de coronacrisis wordt deze vergadering digitaal gehouden. U kunt de vergadering live volgen via YouTube of Radio Westerwolde. Het spreekrecht is vervangen door het inzendrecht.

Raadpleeg hier de stukken van 27 mei.

Inzend-/spreekrecht burgers

In verband met de coronamaatregelen kunt u niet fysiek aanwezig zijn bij de raadsvergadering. Het spreekrecht is vervangen door inzendrecht. U kunt uw bijdrage per mailĀ  indienen bij de griffie. Uw bijdrage wordt toegevoegd aan de vergaderstukken. Wilt u gebruik maken van het inzendrecht? Stuur uw bijdrage dan uiterlijk maandag 25 mei 2020 voor 12.00 uur naar griffie@westerwolde.nl. Wilt u een toelichting geven op het ingezonden stuk tijdens de raadsvergadering? Dat kan: neemt u dan op woensdag 27 mei voor 12.00 uur telefonisch contact op met de griffie via 0599-320220.