Cursus ‘Politiek bewust, politiek actief’ voor inwoners Westerwolde

23 juni 2021
Inwoners van de gemeente Westerwolde vanaf 18 jaar kunnen zich aanmelden voor een cursus ‘Politiek bewust, politiek actief’. Tijdens de cursus leren zij hoe de lokale politiek werkt en hoe ze meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming. De gemeente Westerwolde hoopt hiermee inwoners enthousiast te maken om politiek actief te worden. Deelname aan de cursus is gratis.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een ander thema. De thema’s zijn: introductie en kennismaking, de gemeente (hoe zit de gemeente in elkaar), de gemeenteraad (wat zijn de taken en rollen van raadsleden), training effectief debatteren en gemeentefinanciën. De theorie wordt afgewisseld met praktische opdrachten. Gastdocenten geven presentaties en de deelnemers ontmoeten lokale politici en bestuurders om ervaringen uit de praktijk te horen. Tot slot wonen de deelnemers een raadsvergadering bij.

Meer informatie en aanmelden

ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat, verzorgt de cursus. De cursus is op dinsdagavond om 19.30 uur, op de volgende datums in 2021: 21 september, 28 september, 5 oktober, 19 oktober en 26 oktober. Het is nog niet bekend of de cursus digitaal of fysiek wordt gegeven. Dit hangt af van de coronamaatregelen.

Inwoners die mee willen doen aan de cursus kunnen een mail met daarin eventueel hun motivatie sturen naar de griffie van de gemeente Westerwolde: griffie@westerwolde.nl. Er kunnen maximaal 30 personen aan de cursus meedoen. Bij meer aanmeldingen wordt gekeken naar de motivatie om mee te doen. Aanmelden is mogelijk tot 23 augustus 2021.