Controle garage- en opslagboxen

De gemeente Westerwolde heeft 11 juli in samenwerking met de politie en met behulp van woningcorporatie Acantus een bestuurlijke controle gedaan. In totaal zijn er 56 garage- en opslagboxen op verschillende locaties in de gemeente gecontroleerd.

Bestuurlijke controle

De gemeente voert controles uit om te kijken of regels worden nageleefd. Bevoegde toezichthouders keken of het gebruik van de garage- en opslagboxen in overeenstemming is met het bestemmingsplan. De boxen zijn steekproefsgewijs geselecteerd. Huurders kregen van tevoren de gelegenheid om de garageboxen te openen. Waar dit niet mogelijk was, hebben de toezichthouders gebruik gemaakt van hun bevoegdheid om toegang te krijgen. Na de controle zijn de boxen weer afgesloten en werden de eigenaren geïnformeerd. Positief is dat er op de locaties geen overtredingen zijn aangetroffen.

Ondermijning

Criminelen maken voor illegale activiteiten vaak gebruik van legale panden zoals garageboxen. Zo raken onder- en bovenwereld met elkaar vermengd. Dit heet ondermijning. Met de uitgevoerde controles krijgt Westerwolde inzicht in de aard en omvang van ondermijning in de gemeente. Die kennis helpt om ondermijning, en dus de illegale activiteiten, effectiever aan te pakken. De aanpak van ondermijning draagt bij aan een veilige woon- en leefomgeving.

Meld onraad

  • Inwoners die onraad zien, horen of ruiken, worden dringend verzocht hiervan een melding te maken
  • Bij spoed: bel 112
  • Geen spoed, wel politie: bel 0900-8844
  • Anoniem melden: bel Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of vul op meldmisdaadanoniem.nl het tip formulier in
  • Meldingen zonder spoed kunnen ook gemeld worden bij de gemeente Westerwolde: (0599) 32 02 20