Container niet geleegd

Als uw container niet is geleegd, dan kunt u dit bij ons melden. U hoort van ons of uw container alsnog kan worden geleegd. Laat tot die tijd uw container aan de weg staan. Als u de container onjuist gebruikt, dan kan de afvalinzamelaar de container weigeren. In dat geval haalt u het verkeerde of teveel aan afval uit de container. Vervolgens kunt u de container de eerstvolgende ophaaldag aan de weg zetten.

Stond uw container te laat aan de weg? Dus na 7.00 uur? Dan plannen wij geen inhaalmoment in. U kunt uw container de eerstvolgende ophaaldag weer aan de weg zetten.

Verkeerd of teveel afval in de container

 • Als u de container verkeerd gebruikt, plannen wij geen aparte inhaaldag in
 • U moet eerst het teveel aan afval of het verkeerde afval uit de container halen
 • Vervolgens kunt u uw container op de eerstvolgende ophaaldag aanbieden
 • Op www.afvalscheidingswijzer.nl leest u welk soort afval in welke container hoort

Voorkom problemen

Een normaal gevulde container raakt bij het schudden door de vrachtwagen altijd leeg. Zorg er daarom voor dat het afval in uw container niet teveel is aangedrukt. En doe geen grote voorwerpen in de container die blijven steken. 

Container te laat aan de weg

 • U zet uw container normaal gesproken voor 7.00 uur aan de weg
 • Als u te laat bent, kan het zijn dat de auto van de afvalinzamelaar al langs is geweest
 • In dat geval kunt u uw container de eerst volgende ophaaldag weer aanbieden
 • Bij het te laat aan de weg zetten, plannen wij geen aparte inhaaldag in

GFT- en papiercontainer

GFT-afval vaak bevroren

Door het koude weer kan afval in containers bevriezen. Vooral bij GFT kan het afval gemakkelijk vastvriezen aan de wand van de container. De container kan dan niet geleegd worden.

Tips om bevriezing tegen te gaan:

 • Plaats containers op een beschutte plek
 • Zet containers alleen op de inzameldag aan de weg en niet de avond ervoor
 • Maak het afval voorzichtig met een schep los voordat u de container aan de weg zet

Papiercontainer

Als een papiercontainer niet is geleegd, neemt u contact op met de vereniging die het oud papier inzamelt. Lees meer over inzameling van oud papier.