Container niet geleegd

Is uw container niet geleegd? Dan kan dit verschillende oorzaken hebben. De container stond bijvoorbeeld na 7.00 uur aan de weg. Of er zat afval in dat er niet in hoort. Weet u zeker dat u de container goed hebt aangeboden? Dan hebben wij mogelijk een fout gemaakt. Dit kunt u bij ons melden.

Stond uw container na 7.00 uur aan de weg? Dan plannen wij geen inhaalmoment in. U zet uw container de eerstvolgende ophaaldag weer aan de weg.

Verkeerd gebruik

  • Als u de container verkeerd gebruikt, plannen wij geen aparte inhaaldag in
  • U moet eerst het teveel aan afval of het verkeerde afval uit de container halen
  • Vervolgens kunt u uw container op de eerstvolgende ophaaldag aanbieden
  • Op www.scheidadvies.nl leest u welk soort afval in welke container hoort

Heeft u nieuwe containers? Dan kunt u de oude container niet meer aan de weg zetten met restafval of groente- en tuinafaval (GFT). De vrachtwagens van Omrin kunnen de oude containers niet legen.

Voorkom problemen

Een normaal gevulde container raakt bij het schudden door de vrachtwagen altijd leeg. Zorg er daarom voor dat het afval in uw container niet teveel is aangedrukt. En doe geen grote voorwerpen in de container die blijven steken. 

instructie container goed aan de weg

Groene container

GFT-afval vaak bevroren

Door het koude weer kan afval in containers bevriezen. Vooral bij GFT kan het afval gemakkelijk vastvriezen aan de wand van de container. De container kan dan niet geleegd worden.

Tips om bevriezing tegen te gaan:

  • Plaats containers op een beschutte plek
  • Zet containers alleen op de inzameldag aan de weg en niet de avond ervoor
  • Maak het afval voorzichtig met een schep los voordat u de container aan de weg zet

Papiercontainer

Als een papiercontainer niet is geleegd, neemt u contact op met de vereniging die het oud papier inzamelt