Complimenten voor mantelzorgers in Westerwolde

9 september 2020
Mantelzorger
Vanaf 14 september 2020 kunnen mantelzorgers in de gemeente Westerwolde het mantelzorgcompliment aanvragen. Het mantelzorgcompliment wordt jaarlijks uitgereikt door de gemeente als dank voor de inzet van de mantelzorgers in de gemeente Westerwolde. Het mantelzorgcompliment bestaat uit vier cadeaubonnen van €25,- met een totaal bedrag van €100,-. De cadeaubonnen kunnen ingeleverd worden bij ondernemers die zich hebben aangesloten bij het mantelzorgcompliment.

Mantelzorgcompliment aanvragen

Een mantelzorger die binnen het kalenderjaar minstens 8 uur per week en langer dan 3 maanden mantelzorg heeft verleend kan een aanvraag doen voor het mantelzorgcompliment. De aanvragen worden behandeld door Stichting Welzijn Westerwolde. Er wordt per aanvraag en per zorgvrager één mantelzorgcompliment uitgedeeld. Mantelzorgers kunnen tot en met 11 oktober een aanvraag doen voor het mantelzorgcompliment op westerwolde.nl/mantelzorgcompliment aanvragen

Ontvangen mantelzorgcompliment

Mantelzorgers die een aanvraag hebben gedaan ontvangen voor 10 november een bericht over het toekennen van het mantelzorgcompliment. De cadeaubonnen worden in de week van 16 tot en met 20 november uitgereikt volgend de richtlijnen van het RIVM.

Ondernemers kunnen meedoen

De cadeaubonnen kunnen ingeleverd worden bij ondernemers in de gemeente Westerwolde die zijn aangesloten bij het mantelzorgcompliment. Ondernemers in de horeca of detailhandel die nog niet meedoen en wel graag een bijdrage willen leveren kunnen zich aanmelden door een mail te sturen naar gemeente@westerwolde.nl.