Complimenten voor mantelzorgers in Westerwolde

18 september 2019
Mantelzorger
De gemeente Westerwolde deelt cadeaubonnen uit aan mantelzorgers voor al het werk dat zij in Westerwolde belangeloos doen voor hun naasten.

Mantelzorgers kunnen tot 14 oktober 2019 een aanvraag voor dit mantelzorgcompliment indienen via westerwolde.nl/mantelzorgcompliment. Het mantelzorgcompliment is bij deelnemende ondernemers in Westerwolde in te leveren.

Mensen die langere tijd onbetaald voor een partner, familielid of bekende zorgen zijn mantelzorger. Mantelzorg is altijd onbetaald en is geen vrijwilligerswerk. Wethouder Wietze Potze: "Voor vrijwilligerszorg kies je, mantelzorg komt op je pad. Met het mantelzorgcompliment erkennen wij de bijzondere inspanningen en tonen wij onze waardering voor de enorme inzet van alle mantelzorgers in onze gemeente."

Mantelzorgcompliment aanvragen

Het aanvraagformulier voor een mantelzorgcompliment en alle voorwaarden staan op westerwolde.nl/mantelzorgcompliment. Mantelzorgers die bekend zijn bij Rzijn of Welzijn Bellingwedde ontvangen via de welzijnsstichtingen informatie over het aanvragen van het mantelzorgcompliment.

Ondernemers kunnen meedoen aan mantelzorgcompliment

Mantelzorgers ontvangen het mantelzorgcompliment in de vorm van cadeaubonnen en kunnen deze inleveren bij deelnemende ondernemers in de gemeente Westerwolde. Westerwoldse ondernemers in de horeca of detailhandel die nog niet meedoen en wel graag een bijdrage willen leveren aan het mantelzorgcompliment kunnen zich aanmelden via westerwolde.nl/mantelzorgcompliment.

Week van de Mantelzorg

Tussen 4 en 8 november 2019, de week van de Mantelzorg, organiseren de stichtingen Rzijn en Welzijn Bellingwedde diverse activiteiten. Mantelzorgers worden in die week uitgenodigd voor het in ontvangst nemen van het mantelzorgcompliment.