Collectieve zorgverzekering

De gemeente heeft voor inwoners met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering afgesloten bij zorgverzekeraar Menzis. U vraagt deze verzekering aan bij Menzis.

Wat u moet weten

 • De collectieve zorgverzekering is bestemd voor inwoners van de gemeente Westerwolde met een minimuminkomen
 • De gemeente Westerwolde biedt u het pakket Menzis GarantVerzorgd. Dit pakket bestaat uit een basisverzekering met een aanvullend pakket
 • Voor persoonlijke hulp belt u 088 222 40 80
 • Heeft u al een basisverzekering van Menzis? Dan kunt u het hele jaar overstappen
 • Bent u nu verzekerd bij een andere zorgverzekeraar? Dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar overstappen naar Menzis

Wanneer kom ik in aanmerking

 • Gehuwden/samenwonenden tot AOWgerechtigde leeftijd max. € 1.856,58 per maand
 • Gehuwden/samenwonenden vanaf AOWgerechtigde leeftijd max. € 1.969,11 per maand
 • Alleenstaanden tot AOW-gerechtigde leeftijd max. € 1.299,61 per maand
 • Alleenstaanden vanaf AOW-gerechtigde leeftijd max. € 1.452,67 per maand

Het vermogen wordt buiten beschouwing gelaten.

Extra's Garantverzorgd verzekering

 • Korting op de verzekering, doordat de gemeente Westerwolde meebetaalt aan uw verzekering
 • Extra vergoedingen vanuit de aanvullende pakketten
 • In GarantVerzorgd 3 is ook uw eigen risico meeverzekerd (€ 385)
 • Maakt u gebruik van GarantVerzorgd 1 of 2, dan kunt u het verplicht eigen risico gespreid betalen in 10 maandelijkse termijnen
 • Eigen bijdrage CAK wordt vergoed tot een bedrag van € 300 per jaar
 • Tandprothese verzekering is gratis