Coalitieakkoord Westerwolde 2018-2022

30 december 2017
De coalitiepartijen Gemeentebelangen Westerwolde en Partij van de Arbeid hebben hun coalitieprogramma 2018-2022 bekend gemaakt.

Het coalitieprogramma 'Betrokken en sociaal; een goede start voor een leefbaar en vitaal Westerwolde' is een akkoord op hoofdlijnen. Het bevat afspraken tussen de coalitiepartners, inhoudelijke thema’s en de portefeuilleverdeling.