Centraal inlooppunt voor overlast door asielzoekers in Ter Apel

13 november 2019
Plaatsnaambord Ter Apel
Inwoners en ondernemers van Ter Apel kunnen vanaf dinsdag 19 november aanstaande met klachten, vragen en voor informatie omtrent de overlast door asielzoekers terecht in een speciaal daarvoor ingericht inlooppunt in het centrum van Ter Apel. De gemeente, het COA, de politie en de ketenmariniers willen hiermee een laagdrempelige ontmoetingsplaats bieden waar mensen gemakkelijk naar binnen lopen en waar ze alle partijen die betrokken zijn bij de problematiek op één plek kunnen treffen.

In het inlooppunt, gevestigd aan Molenplein 2, kunnen inwoners, ondernemers, politiemedewerkers, boa’s, beveiligers, ambtenaren van de gemeente en ketenmariniers elkaar treffen en met elkaar in gesprek gaan. Op deze manier willen de betrokken partners dichter bij de inwoners en ondernemers zijn om direct contact te hebben en in gezamenlijke samenwerking Ter Apel veiliger te maken.

Vaste openingsmomenten

Het inlooppunt is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden om wordt via een meldkaart op het raam verwezen naar de juiste contactpersonen en hoe er een afspraak gemaakt kan worden. Het inlooppunt zal gedurende de inzet van de ketenmariniers in Ter Apel in gebruik zijn.