Burgemeester Velema eist volwaardig politiebureau in Ter Apel

22 oktober 2019
Politiebureau Ter Apel
Burgemeester Velema roept de politieorganisatie op om het politiebureau in Ter Apel per direct te herstellen van een klein steunpunt tot een volwaardig politiebureau. Ook nodigt hij de Politiechef Eenheid Noord-Nederland uit om in gesprek te gaan over de politiezorg op lange termijn, om de afgesproken adequate politiezorg in Ter Apel structureel te waarborgen.

Vorige week werd het gemeentebestuur geconfronteerd met een aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering van de politie die ingrijpende gevolgen hebben voor het bureau en de bezetting in Ter Apel. Omdat het bureau in Ter Apel niet aan de Arbo eisen voldoet is de situatie teruggebracht naar een klein steunpunt, waarbij slechts de wijkagenten hun diensten draaien. Burgemeester Jaap Velema heeft hierover zijn ongenoegen geuit richting de Eenheidsleiding: “Dit staat haaks op de afspraken die er zijn gemaakt. Ter Apel is de asielhoofdstad van Nederland, die kun je niet afdoen met een klein steunpunt. Zeker in relatie tot het feit dat er op dit moment sprake is van een sterke toename van de instroom van asielzoekers en in het bijzonder de ‘veilige landers’, waarmee het risico op overlast toeneemt.”

Ook is de burgemeester verontwaardigd over het feit dat het pand eenzijdig is ontmanteld, zonder overleg met de gemeente.