Blijverslening voor langer zelfstandig wonen

Met de blijverslening kunt u aanpassingen in uw huis betalen waardoor u langer zelfstandig in uw huis kunt blijven wonen. U kunt deze lening ook gebruiken om preventief aanpassingen in uw huis uit te voeren.

Heeft u vanwege gezondheidsklachten nu al moeite met zelfstandig wonen? Neem dan eerst telefonisch contact op met het team Wmo.

Wat u moet weten

 • U bezit een koopwoning in de gemeente Westerwolde, waarin u zelf woont
 • Op het moment van het indienen van de aanvraag mogen de werkzaamheden nog niet zijn gestart
 • Kleine aanpassingen van minimaal € 2.500 tot maximaal € 10.000 financiert u met een consumptieve blijverslening. Bij deze lening moet 1 van beide aanvragers jonger zijn dan 76 jaar
 • Grotere aanpassingen van minimaal € 10.001 tot maximaal € 50.000 financiert u met een hypothecaire blijverslening
 • De lening komt beschikbaar als bouwkrediet
 • De aanvraag loopt via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting  (SVn)
 • De Verordening Blijverslening Bellingwedde en Verordening Blijverslening Vlagtwedde zijn van toepassing

Aavragen

 • Stuur uw ondertekende aanvraag met de benodigde bijlagen op naar gemeente Westerwolde, Postbus 14, 9550 AA Sellingen
 • De gemeente beoordeelt vervolgens aan de hand van uw gegevens of u voldoet aan de gestelde voorwaarden
 • Daarna ontvangt u het aanvraagformulier van SVn
 • SVn stuurt u een offerte