Betoging tegen de jacht

18 december 2018
plaatsnaambord Bellingwolde
Betoging op een openbare plaats op maandag 24 december 2018

De burgemeester van Westerwolde,

Overwegende dat:

 • Op 15 december 2018 per mail een kennisgeving voor een openbare betoging op het grondgebied van de gemeente Westerwolde is ontvangen
 • De betoging als doel heeft om kenbaar te maken tegen de jacht te zijn
 • Er 15 deelnemers aan de betoging worden verwacht
 • De betoging in de vorm van een vreedzame wake is, er zijn dierenkruizen van dieren die bejaagd worden en er worden foto’s gemaakt
 • De aangemelde betoging onder de hieronder vermelde voorwaarden en beperkingen is toegestaan op de locatie: in het midden van Tweekarspelenweg te Bellingwolde

Gelet op artikel 5 lid 1 van de Wet openbare manifestaties;

Stelt de navolgende voorwaarden en beperkingen:

 • De betoging dient plaats te vinden op de openbare locatie: het midden van de Tweekarspelenweg te Bellingwolde
 • De betoging wordt gehouden op maandag 24 december 2018 van 13.00 uur tot 14.00 uur
 • Er nemen maximaal 15 personen deel aan de betoging
 • Het verkeer wordt niet gehinderd
 • Aanwijzingen van hulpverleningsdiensten of gemeente worden opgevolgd
 • Tijdens de betoging worden voorwaarden en beperkingen nageleefd
 • Tijdens de betoging is er een aanspreekpunt
 • Een ieder onthoudt zich van strafbare feiten
 • De locatie dient schoon en onbeschadigd te worden achtergelaten. Bij niet of niet voldoende nakoming zal één en ander van gemeentewege geschieden op kosten van de organisatie