Benoeming leden rekenkamer gemeenteraad

De rekenkamer van de gemeenteraad Westerwolde heeft sinds kort drie leden. Het gaat om voorzitter Joop Roebroek en leden Martijn Broekhuizen en Jan Dirk Gardenier. Op 28 juni 2023 werden zij tijdens de raadsvergadering benoemd.

Elke gemeenteraad moet in Nederland een rekenkamer hebben. Dat is wettelijke verplicht. Op 28 september heeft de gemeenteraad van Westerwolde deze ingesteld. De rekenkamer onderzoekt voor de gemeenteraad hoe het bestuur functioneert. 

Zo controleert de rekenkamer de doeltreffendheid van het bestuur. Dit betekent dat de leden kijken of dat wat het gemeentebestuur doet, oplevert wat afgesproken is. Ook gaat de rekenkamer na of de gemeente met minder kosten, hetzelfde resultaat kan bereiken. Dat wordt ‘doelmatigheid’ genoemd. Ten slotte kijkt de rekenkamer naar de rechtmatigheid van wat het bestuur doet. Dit houdt in dat de leden checken of aan de wet en regels is voldaan.

Onze gemeenteraad heet de nieuwe leden van harte welkom en wenst hen veel succes!