Belastingaanslag 2019

Eind februari ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Op de aanslag staat ook uw WOZ-waarde 2019.

Automatische incasso blijft van kracht

Als u eerder een automatische incasso heeft afgegeven, dan blijft deze van kracht. U hoeft geen actie te ondernemen. In dat geval wordt van maart 2019 tot en met december 2019 elke maand een bedrag van uw rekening afgeschreven. Telkens aan het einde van de maand. Meer informatie over betaling en termijnen vindt u op uw aanslag.