Belastingaanslag 2018

In de eerste week van april heeft u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen ontvangen. Op de aanslag staat ook uw WOZ-waarde 2018.

Automatische incasso blijft van kracht

Als u een automatische incasso heeft afgegeven aan de voormalige gemeente Bellingwedde of Vlagtwedde, dan blijft deze van kracht. U hoeft geen actie te ondernemen. Alle andere lopende belastingzaken en afspraken die u hebt met de voormalige gemeente Bellingwedde of Vlagtwedde, gaan ook mee naar de nieuwe gemeente Westerwolde. Zoals uw bezwaar of betalingsregeling. 

Betalingstermijnen schuiven op

Doordat de aanslag een maand later is verstuurd, schuiven ook de betalingstermijnen 1 maand op. Als u gebruik maakt van automatische incasso, wordt van april 2018 tot en met januari 2019 elke maand een bedrag van uw rekening afgeschreven. Telkens aan het einde van de maand. Meer informatie over betaling en termijnen vindt u op uw aanslag.